1926 yılında, Eskişehir’in Aktepe Köyü’nde doğan Özsoy, ilk ve orta köy öğretimini Çifteler Köy Enstitüsünde tamamladı.

Köy enstitülü olmanın gururunu ve ayrıcalığını ömrü boyunca taşıyan ve ifade eden Özsoy, öğretmenlik yaşamına da köy öğretmeni olarak başladı. 3 yıl köy öğretmenliği, 6 yıl gezici başöğretmenlik yapan Özsoy, 1954 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Özel Eğitim Bölümü’nü tamamlayarak Türkiye’nin ilk özel eğitimcileri arasına girdi. Sonrasında işitme engelliler okullarında (o dönemki adıyla sağırlar okulu) öğretmenlik ve eğitim müfettişliği görevlerinin yanı sıra kuruluş aşamalarında da çok büyük katkı gösterdiği rehberlik ve araştırma merkezi uzmanlığı ve yöneticiliği görevlerinde bulundu.

1963 yılında ABD George Peabody College For Teachers’da lisans, 1964 yılında de aynı kurumda yüksek lisans derecelerini aldı ve 1971 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesine öğretim görevlisi olarak atandı. 1975 yılında Ankara Üniversitesinde doktora yapan Özsoy, 1979 yılında “Üniversite Doçenti”, 1988 yılında da profesör oldu.

1981 yılında Anadolu Üniversitesine atanan Özsoy, 1993 yılına kadar burada görev yaptı. 1993 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesine atanan Özsoy, orada ilk iş özel eğitim bölümünü kurdu. Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Dekanlığı da yapan Özsoy, daha sonra son görev yeri olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atandı.

Prof. Dr. Yahya Özsoy, 1964 – 1966 yılları arasında başta Millî Eğitim Bakanlığı olmak üzere 10’dan fazla bakanlık ve kuruluşun eğitim çalışmalarında öğretim üyesi olarak görev aldı. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Şube Müdürlüğünde şube müdürlüğü, Devlet Personel Dairesi Şube Müdürlüğü gibi birimlerde de yöneticilik yaptı. Bunların yanında Türkiye Körler Vakfı (kuruculuk, danışmanlık, yönetim kurulu üyeliği, genel başkan yardımcılığı, genel başkanlık), Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı (mütevellit), Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği, Eğitim Araştırmaları Derneği gibi alanıyla ilgili gönüllü kuruluşlarda da etkin görevler aldı.

Doktora ve doçentlik tezleri dâhil 5 araştırma, 15 kitap ve 60’tan fazla makale olmak üzere 80’i aşan yayına sahip olan Özsoy, 1962 – 1996 yılları arasında 5’i uluslararası olmak üzere 20’yi aşkın bilimsel toplantıya katılıp çoğunda bildiri sundu. Son olarak görev yaptığı Abant İzzet Baysal Üniversitesinden emekli olan Prof. Dr. Yahya Özsoy, araştırmaları, makaleleri, kitapları ve bildirileri ile ülkemizde eğitim bilimleri alanında etkileri görülen ve sıkça başvurularak referans verilen yayınlara imza attı.

Her yönüyle örnek bir bilim insanı olan Prof. Dr. Yahya Özsoy, maalesef 1996 yılında aramızdan ayrıldı. Vasiyeti üzerine doğduğu köyde toprağa verilen Özsoy’un 1926 yılında, Eskişehir’in Aktepe Köyü’nde başlayan yaşam öyküsü, yine aynı yerde son buldu. Anadolu Üniversitesinde engellilere  yönelik birimlerin kuruluşu ve gelişmesinde  büyük katkıları olan saygıdeğer hocamızı rahmet ve saygı ile anıyoruz.

Alıntı: http://e-gazete.anadolu.edu.tr/ayrinti.php?no=13517